Historie

Findal gård (201/1) i Skien kom inn i familien i 1916, da var gården på 115 dekar jord/beiterog 150 dekar skog.
Det var Jens Rønningen og Gustava Gjermundson som denne gangen kjøpte gården av Gunvor Lundehall.
Trygve Findal (sønn av Jens og Gustava) og Reidun Bergsland overtok gården i 1942. De kjøpte et skogsstykke i 1944, ryddet kulturbeiter og dyrket opp jord. I tillegg har det i alle år vært produksjon av både gress, korn og noe grønnsaker. De har alltid hatt dyr av ulike slag, men i 1965 solgte Trygve og Reidun de siste dyrene.
I 1993 overdro Trygve og Reidun gården videre til dattersønn Thorleif Brask Findal og Kari Dørdal Findal. Fjeldstad (202/6) ble kjøpt som tilleggsjord i 1998 og Findal (202/2) i 2005. På 90- tallet drev Thorleif og Kari med villsvin og smått med eggproduksjon, som de solgte rett til forbrukeren.
I 2005 kjøpte de en besetning med ammekuer. De har også i alle år drevet med både korn og gress.
I 2017 kjøpte datter Cecilie Brask Findal og Sebastian Gravseth ammekubesetningen og forpaktet jorda tilhørende gården. I tillegg startet de med utegris hvor de selger kjøttet rett til forbrukeren. Det selges også storfekjøtt rett til forbrukeren. Cecilie og Sebastian arrangerer barnebursdager på gården. De tar også i mot barnehager og andre som kunne tenkt seg å hilse på dyra.
Cecilie og Sebastian overtok resten av gården i januar 2021, og er nå ansvarlige for hele drifta